Neste tema

Neste tema i AKA blir

Sameksistens

AKA baserer seg på eksterne bidragsytere. Ta kontakt på aka@uib.no dersom du har lyst til å bidra med en artikkel rundt temaet “sameksistens” med ditt fagfelt som innfallsvinkel.

Deadline er ikke satt, men kontakt oss så snart som mulig. Teksten kan være på 1500-2500 ord.