Arkiv for kategorien 'tema: koder'

Leder nr24

Thursday 1. December 2005

lederbilde nr 24LEDER FOTO: PETTER FRANER

KOKLOLAROREROR dodu å koknonekokkoke kokododenon?

NEIVEL, IKKE DET. Da er det nok godt å vite at du kan lese AKA for å orientere deg i kodemarkedet. Årets siste AKA har mye på menyen. Datakoder, kvantekoder, fiskekoder, musikk-koder. I tillegg finnes det selvsagt mange versjoner som ikke har fått plass i dette nummeret.

MENNESKER SOM ER OPPVOKST i Norge har stort sett fått med seg hver sin kopi av den samme kodeboken som hjelper oss til å tolke informasjon vi hører og ser. Det handler ikke bare om å forstå det som blir sagt, men om å relatere utsagnene til vår kulturelle bakgrunn og dermed forstå også det som ikke blir sagt. I mindre format gjentar mønsteret seg innenfor alle undergrupper i samfunnet. Hva slags koder må man for eksempel være kjent med for å forstå informasjonen i bussrutene fra Gaia? Det tar vi også opp i dette nummeret.

I TILLEGG TAR VI selvsagt opp den opprinnelige betydningen av koder. Universitetet i Bergen har for eksempel ett av landets beste forskningsmiljøer på kryptografi og kodeteori, noe som også kommer studentene til kode. Og hvordan kan kvantetall hjelpe oss med å lage sikrere koder? Det får du også vite litt om.

NESTE AKA SKAL handle om vann. Bruk fantasien til å finne ting å skrive om! Vann i religion – vievann og Ganges. Forvaltning av vann som geopolitisk ressurs. Og visste du at det fantes marin arkeologi? Hva med vann som litterær metafor? Det finnes mange ting som er interessante under vann, i vann og som har mye vann i seg. Du selv, for eksempel. Vann er rent kjemisk et av de vanskeligste molekylene å ha med å gjøre. Det oppfører seg på mange måter svært atypisk – for eksempel er det sjelden at et stoff får mindre tetthet når det fryser til.

Har du tips, vil du bidra, eller enda bedre:
HAR DU LYST TIL Å BLI MED I REDAKSJONEN?
Kontakt oss på: aka@uib.no.

AKA nr 24

Thursday 1. December 2005

aka nr24