AKAdemiet

KOR E ALLE PESSIMISTER HEN?

7. November 2007

Navn: Jon Eikhaug Fag: Master i sosiologi, UiB WEBER, KOM TILBAKE! De store religionene dyrker hat og opphøyer lidelse, og Jesus har forresten aldri levd. Disse og lignende uttalelser ble servert av den franske filosofen Michel Onfray (som for øvrig er intervjuet i dette nummeret av AKA, red.anm.) da han gjestet Bergen nylig. Onfray inntar […]

Les mer...

Å sortere våre omgivelser

7. November 2007

Navn: ann cecilie hjelmFag: master i samfunnsarbeid, hib Et essay om hvorfor og hvordan noe blir annerledes HVORDAN TENKER VI om annerledeshet, og hva gjør at noe blir annerledes for oss? Hva skaper disse grensene, disse forestillingene som gjør at vi oppfatter noen som «oss» eller «de andre»? Begrepene normalitet, avvik og marginalisering er ord […]

Les mer...

MYTER OG REALITETER I BISTAND

7. November 2007

DET ER MANGE som har freista å skrive om myter og bistand det siste året. Ein kjapp liten googling på dei to orda resulterer i ei mengd treff og ein blir geleida inn i ein jungel av artiklar og sterke meiningar av ulikt slag. EIN VANLEG definisjon på ei myte er: ei forteljing mange held […]

Les mer...

HEKS!

7. November 2007

– Ein kort gjennomgang av grunnlaget for heksemyta. NAVN: MADS IVERSEN FAG: IDEHISTORIE Gammal einsleg kvinne, stygg, vond, illeluktande og frekk i kjeften – dette er nokre klassiske karakteristika dersom vi skal skildre ei heks (Hagen, 2007). KVAR KJEM VÅR OPPFATTING OM HEKSER FRÅ? Filmar og bokseriar som til dømes Harry Potter eller Isfolket set […]

Les mer...

FREMTIDEN, ET NOTAT

16. May 2007

NAVN: INGE HALVORSEN FAG: BACHELOR I FILOSOFI llustrasjon: MADS IVERSEN + aka@uib.no DA VERDEN GIKK DET MAGISKE STEGET FRA 1999 TIL 2000 STOPPET DET KOLLEKTIVE ÅNDERETTET NOEN FÅ, MEN HELT AVGJØRENDE SEKUNDER. HVORFOR? Mange av oss hadde overlevd nyttårsaften før, en overgang til et nytt år var ikke noe nytt, men snarere en nødvendighet vi […]

Les mer...