Myter: reportasje i bilder og trykk.

caTHRInE HØSTmaRk, FØDT 970 I ÅLESunD, PRESEnTERER
I DEnnE uTgavEn av aka aRbEIDER SOm unDERSØkER
myTEn I uLIkE SammEnHEngER.
Hun TaR ÅRSSTuDIum I SPanSk SPRÅk Og SØRamERIkanSk
kuLTuR, Og HaR TIDLIgERE STuDERT bILLEDkunST mED
gRaFIkk SOm SPESIaLOmRÅDE, bLanT annET vED kHIb.

Bilde

«EaT yOuR DaRLIngS» ER FRa En HaPPEnIng/uTSTILLIng HvOR TEmaET
ER LakS Og OPPDRETT av DEnnE. DEn EkSPORTERES Og PRESEnTERES SOm
LukSuSvaRE Og byggER OPP unDER myTEn Om nORgE SOm SymbOLET PÅ
aLT SOm ER FRISkT Og kjEkT. TaLLERkEnEn vISER En kjEmPEFORSTØRRET
gyRODacTyLuS SaLaRIS, En vELkjEnT PaRaSITT FOR DE FLESTE.
foto: caTHRInE HØSTmaRk

Bilde

Bilde

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.