LEDER

HELENE LINDQVIST + aka@uib.no

– HUN ER HELT fantastisk. I begynnelsen hadde vi en svensk praktikant, men det var så slitsomt. Det var som å ha en gjest i huset. De filippinske jentene er så diskrete og behagelige å ha med å gjøre, uttalte Vendela Kirsebom Thommesen tidligere i vinter til bladet Mamma.

SITATET MER enn antyder at Thommesen har klare forventninger til den tradisjonelle hushjelpen: Hun skal ikke være en venninne eller noe som på andre måter kan minne om et menneske, men så langt det er mulig en usynlig hjelper. Til tross for at hun også kom med stikkende karakteristikker av nordmenn, blant annet at de er preget av misunnelse, var det få som gikk i skammekroken. I stedet skapte uttalelsene både om praktikanten og om nordmenn grunnlag for Vendela-hets på debattsider på nettet.

DE FLESTE AV oss studenter har ikke så mange meninger om hvordan en hushjelp eller praktikant bør te seg. Derimot har vi andre problemer. Kanskje savner vi det gamle universitetet uten så mange obligatoriske oppgaver og obligatorisk oppmøte. Kanskje er vi så vant med den norske tradisjonen for velferd og fordeling av goder at vi synes vi fortjener 100 % stipendandel fra Lånekassa fordi vi har klart å melde oss opp til eksamen.

«TRADISJON» ER ofte en honnørbetegnelse. I blant kan det synes som om hva som helst av fastgrodd praksis utgått på dato blir stueren av å bli kalt tradisjon. Slik bidrar dessverre tradisjoner også ofte til ekskludering og diskriminering. Mennesker som kommer til Norge som innvandrere bør helst stille opp som blanke ark, slik at de på best mulig måte kan lære seg «vår» væremåte. Det mange av de mest ihuga forkjemperne av «norske» tradisjoner og verdier ofte glemmer, er likevel at den nasjonale identiteten i mange tilfeller bare er en illusjon.

MED DETTE nummeret feirer AKA fem år som UiBs eneste tverrfakultetlige studenttidsskrift. Målet med AKA er å skape et forum for faglig engasjement og entusiasme. Tilsynelatende er det HF- og SV-studenter som er gladest i å formidle sin fagkunnskap, men vi håper at fakulteter som juss, medisin, psykologi og mat-nat snart tar innpå. For at AKA skal kunne leve og blomstre og nå nye høyder i årene framover, er vi avhengig av din hjelp. Ta kontakt med oss dersom du har lyst til å bidra som redaksjonsmedlem eller ekstern bidragsyter!

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.