ORDGYTERI

  • LIV, kvinnenavn, av norrønt hlíf, ’vern, le’.
  • LIV DEFINERES av naturvitenskapen som organismer med evne til å ta opp og skille ut materie, uten selv å skifte form. I tillegg må organismen bære koden til reproduksjon, DNA. Liv er summen av cellenes og organenes virksomhet; når denne virksomheten opphører, inntrer døden, mors. DØD er livets avslutning.
  • I MANGE religioner er det en utbredt tanke at døden ikke medfører livets endelige slutt, men at den er en overgang til en annen og ny eksistensform. Døden ble betraktet som sjelens befrielse fra legemets fengsel (orfikere, platonikere).
  • DØDEN HAR I mange sammenhenger blitt oppfattet som et personlig vesen, en guddom eller demon, som kommer for å hente menneskene til sitt rike.

Kilde: www.storenorskeleksikon.no

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.