TRE OM MASTER: JARLE FARNES

Jarle FarnesNAVN: JARLE FARNES
ALDER: 27 år
FAG: Master i Instrumentering og måleteknikk.

NÅR MASTEROPPGAVEN SKAL SKRIVES MÅ STUDENTEN UT FOR Å SAMLE STOFF SOM ER RELEVANT FOR DEN OPPGAVEN HAN/HUN SKAL SKRIVE. DETTE KAN GJØRES PÅ FLERE MÅTER, OG ER TILDELS AVHENGIG AV HVILKET FAGOMRÅDE SOM STUDERES. AKA HAR FUNNET TRE PERSONER SOM HAR SKREVET ELLER HOLDER PÅ MED MASTEROPPGAVEN SIN OG SPURT DEM NOEN SPØRSMÅL I DEN FORBINDELSE.

1, HVILKET EMNE HAR DU SKREVET MASTER OM?

– Masteroppgaven min har vært veldig teknisk rettet. Jeg har tatt en master i Instrumentering og måleteknikk ved Universitetet i Oslo, og jeg testet en ny type målesensor for å se om den kunne egne seg til bruk i romfartsbransjen.

2, HVILKEN METODE HAR DU BRUKT FOR Å SAMLE STOFF TIL DIN MASTEROPPGAVE?

– Hehe… ganske enkelt. Jeg monterte sensoren i to raketter som ble skutt opp i verdensrommet, og data fra sensoren ble sendt tilbake til jorden og havnet rett på datamaskinens harddisk.

3, HAR DU HATT NOEN PROBLEMER I FORBINDELSE MED INNSAMLING AV STOFF TIL MASTEROPPGAVEN ELLER I FORBEREDELSEN TIL DETTE?

– Potensielt er det en god del ting som kan gå galt med en rakettoppskytning, så det er en kalkulert risiko for at man ikke får noen data i det hele tatt. Men det gikk heldigvis bra. Dessuten har det tatt meg nesten to år å utvikle instrumentet som ble skutt opp, så noen skjær i sjøen har det vært.

4, HVIS DU SKULLE BEGYNNE PÅ NYTT MED DIN MASTEROPPGAVE I DAG, ER DET NOE DU VILLE GJORT ANDERLEDES?

– Kvalitetsreformen på UiO er ganske streng. Man skal ha en veldig god grunn for ikke å levere masteroppgaven innen leveringsfristen. Jeg fikk litt dårlig tid på slutten, så hvis jeg skulle begynt på nytt ville jeg nok startet litt tidligere med oppgaveskrivingen.

5, FINNES DET ANDRE TYPER STOFF ELLER DATA DU KUNNE BRUKT I DIN OPPGAVE, SOM DU VALGTE BORT? HVIS JA, HVA OG HVORFOR?

– Nei, dataene jeg samlet inn fra sensoren var ganske konkrete.

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.