TRE OM MASTER: EVA-TONE BREIVIK

Eva BreivikNAVN: EVA-TONE BREIVIK
ALDER: 25 år
FAG: Masterstudent i sosiologi

NÅR MASTEROPPGAVEN SKAL SKRIVES MÅ STUDENTEN UT FOR Å SAMLE STOFF SOM ER RELEVANT FOR DEN OPPGAVEN HAN/HUN SKAL SKRIVE. DETTE KAN GJØRES PÅ FLERE MÅTER, OG ER TILDELS AVHENGIG AV HVILKET FAGOMRÅDE SOM STUDERES. AKA HAR FUNNET TRE PERSONER SOM HAR SKREVET ELLER HOLDER PÅ MED MASTEROPPGAVEN SIN OG SPURT DEM NOEN SPØRSMÅL I DEN FORBINDELSE.

1, HVILKET EMNE SKRIVER DU MASTER OM?

– Jeg skriver masteroppgave om fedres tidsbruk med hensyn til lønnet arbeid, husarbeid og omsorg for barn. Jeg ser på forskjellen mellom fedre med små barn og fedre med eldre barn over tid, for å finne ut om det er noen sammenheng.

2, HVILKEN METODE BRUKER DU FOR Å SAMLE STOFF TIL MASTEROPPGAVEN?

– Jeg skriver en kvantitativ oppgave hvor jeg analyserer datamateriale fra ISSP undersøkelsen «Familie og Kjønnsroller». Hvis alt går slik jeg håper vil jeg sammenligne tall fra 1994 og 2002 ved hjelp av regresjonsanalyser. Datamaterialet har jeg fått tilgang til fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

3, HAR DU HATT NOEN PROBLEMER I FORBINDELSE MED INNSAMLING AV STOFF TIL MASTEROPPGAVEN ELLER I FORBEREDELSENE TIL DETTE?

– Nei, jeg har ikke hatt noen store problemer egentlig, bortsett fra litt tekniske problemer innimellom. NSD har vært veldig behjelpelige. I tillegg får jeg svært god hjelp fra veileder.

4, HVIS DU SKULLE BEGYNNE PÅ NYTT MED DIN MASTEROPPGAVE I DAG, ER DET NOE DU VILLE GJORT ANNERLEDES?

– Jeg synes temaet mitt er veldig spennende og egentlig ganske «i tiden», så jeg tror nok jeg ville valgt det samme opplegget i dag. Det er også veldig lærerikt å gjennomføre en kvantitativ analyse. Man lærer mye mer når man driver med det i en masteroppgave enn hva man gjør i undervisningen.

5, FINNES DET ANDRE TYPER STOFF ELLER DATA DU KUNNE BRUKT I DIN OPPGAVE, SOM DU VALGTE BORT? HVIS JA, HVA OG HVORFOR?

– Det hadde nok vært interessant å gjennomføre en kvalitativ analyse med noenlunde samme problemstilling. Da kunne jeg for eksempel intervjuet et antall fedre for å finne ut hvilke tanker og erfaringer de har på dette området. Men det får jeg vel heller overlate til noen andre.

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.