Ordgyteri: stoff

 • STOFF har mange og ulike betydninger.
  For eksempel kan vi snakke om
  stoff i betydningen vevet tøy (stoffet i
  kåpen / engelske stoffer). Stoff er også
  et begrep i kjemien, i betydningen
  kjemiske stoffer (forbindelse, grunnstoff,
  råstoff etc.). Vi samler stoff – det
  vil si materiale – til en avhandling. En
  artikkel kan gi stoff til ettertanke, og
  kongelige ekteskap er godt stoff for
  ukebladene. Endelig brukes stoff også
  om narkotika. Da heter det gjerne ‹‹gå
  på stoff››, eller ‹‹bruke stoff››.
 • ARISTOTELES konstaterer at virkeligheten
  består av forskjellige enkeltting
  som er en enhet av form og stoff.
  ‹‹Stoffet›› er det materialet en ting er
  laget av, mens ‹‹formen›› er tingens
  spesielle egenskaper.
 • SKILLET MELLOM ‹‹form›› og
  ‹‹stoff›› spiller en viktig rolle også når
  Aristoteles skal beskrive hvordan
  mennesket erkjenner tingene i verden.
  Når vi erkjenner noe, ordner vi tingene
  i forskjellige grupper eller kategorier.
  Jeg ser en hest, så ser jeg en annen
  hest – og enda en hest til. Hestene er
  ikke helt like, men det er noe som er
  likt for alle hester, og nettopp dette
  som er likt for alle hestene, er hestens
  ‹‹form››. Det som er forskjellig eller individuelt,
  tilhører hestens ‹‹stoff››.
  Kilder: Norsk illustrert ordbok (red.
  Tor Guttu) og Jostein Gaarder: Sofies
  verden.

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.