LEDER

SPRÅK ER MAKT. Penger er makt. Makta rår. Mat ikke makta…AKA har denne gang temaet makt, men hva er makt? Hvordan kan man definere makt? Hvordan kan makt utøves?

DEN GLOBALE legemiddelindustrien omsatte i 2005 for 602 milliarder dollar. Omsetningen er doblet siden 1997, men ikke alle har anledning til å delta i den store kjøpefesten av medisinske preparater. I akademiet ser Eirik Aasheim, mastergradstudent i sosiologi på viktige aspekter ved legemiddelindustrien som synliggjør maktbalansen mellom rik og fattig i verden i dag.

MEDIA HAR DEFINITIVT makt, blant annet til å sette dagsorden og til å påvirke vår meningsdannelse. Men det er ikke dermed sagt at vi alltid danser etter avisenes pipe. I EU-saken har det norske folk for eksempel stemt Nei to ganger, til tross for at nesten alle avisene har ivret for Ja. Medias makt eller også mangel på makt i EF/EU-saken er ett av temaene som er oppe til behandling i dette nummeret av AKA. Du kan også lese om dominansforholdet mellom kvinner og menn, om hvordan au-pairer i Norge er underkastet sin vertsfamilie og om hvordan maktforholdene er i verdens største supermakt, USA.

NESTE NUMMER AV AKA skal ha temaet Normalitet. Hva er det som er normalt? Hvem er det som bestemmer hva som er normalt? Vil du bidra? Send en mail till aka@uib.no. Vi søker også journalister og fotografer.

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.