HÅRD MAN/MJUK KVINNA

NÄR MANNEN SLÅR PÅ TRUMMAN SKA KVINNAN SLÄCKA ELDEN. DENNA TEXT REFLEKTERAR RUNT PIERRE BOURDIEUS BOK «DEN MASKULINE DOMINANS» UTGIVEN PÅ PAX FORLAG A/S, OSLO 2000.

tekst: LEE DIANA WINDE + aka@uib.no

HÅRD MAN/MJUK KVINNA

I DET KABYLSKA samhället är mannen överordnad kvinnan, hela samhället är indelat efter en princip där den offentliga sfären tillhör mannen, medan kvinnan hör till i hemmet. Den kabylska myten om uppkomsten av dominansförhållandet mellan könen, börjar med att den första mannen mötte den första kvinnan. Kvinnan befann sig vid vattenhålet och mannen ville gärna släcka sin törst. Men kvinnan ville inte dela, hon hade kommit först och därmed ville hon dricka först. Mannen blev sur, och puttade kvinnan, då blottades kvinnans lår, och mannen förundrades över att kvinnans kropp såg annorlunda ut än hans egen. Kvinnan var listig, hon sa till mannen «lägg dig ner» och så visade hon mannen vad man kunde göra med hans kroppsdelar. Mannen blev tillfredställd, och följde sedan efter kvinnan var hon än gick, för kvinnan hade viktig kunskap, hon kunde göra upp eld. Men efterhand sa mannen till kvinnan, «jag vill visa dig något, lägg dig ned så ska jag lägga mig uppe på dig». Kvinnan gjorde som mannen sa, och han blev tillfredsställd igen.
Enligt myten skall mannen sedan ha sagt «Vid källan är det du som dominerar, i hemmet är det jag». Eftersom män bäst minns det som sist blev sagt, så är det män som bestiger kvinnan, och det är mannen som härskar.

KVINNAN BEFANN SIG VID VATTENHÅLET OCH MANNEN VILLE GÄRNA SLÄCKA SIN TÖRST…

TEXTEN HAR VISSA uttryck som kan tolkas i både i förhållande till dominansförhållandet som existerar också i det västliga samhället genom till exempel en del sexuella uttryck. Nedan skall en kort kommentering presenteras.

DEN INDELNING som finns i det kabylska samhället kan gärna till dels ses i vårt samhälle. Män har gärna högre lön och mer ansvar utanför hemmet, medan kvinnan står för omsorgsuppgifterna.
Maskulint/feminint ses som motsättningar, och de förbinds också gärna med motsättningar som hårt/mjukt, torr/fuktig eller normal/onormal. Kvinnan ses som «den andra» i förhållande till mannen som det «normala».

NÄR MANNEN i det kabylska samhället blir sexuellt upphetsad, då kan man metaforiskt säga att «grytan hans brinner» eller «hans trumma har blivit varm».
Kvinnan omtalas i den samma situationen som att hon kan «släcka eld», «avkyla» eller «ge dricka». Så när mannen slår på trumman, då skall kvinnan släcka elden!

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.