Ordgyteri

tekst: LISE KRISTIANSEN

  • Ordet kode kommer av det latinske codex, som direkte oversatt betyr «treskive» eller «tretavle». En kode er et system for hemmelig skrift hvor setninger, ord, stavelser eller tegn erstattes med avtalte faste tallgrupper eller bokstavgrupper (kodegrupper). Kodegruppene består normalt av 2-5 sifre eller bokstaver og er listet i en kodebok (kode) sammen med de korresponderende betydninger i klartekst. Kodens formål er enten å sikre meldingen mot at uvedkommende forstår den, å forkorte meldingen for å spare telegramutgifter, eller å gi meldingen en form som muliggjør eller forenkler overføring (f.eks. morsekode). De særmeldinger som ble benyttet under den annen verdenskrig fra de norske myndighetene i utlandet til Hjemmefronten, var en slags kode. Her hadde en kort setning, avtalt på forhånd, i virkeligheten en helt annen betydning.
  • DNA er en genetisk kode som angir rekkefølgen av aminosyrer som settes sammen til proteiner. DNA-koden er felles for alle organismer, med få unntak.
  • Pin-kode (av engelsk. Personal Identification Number) er et passord på fire eller seks sifre som skal identifisere brukeren av et betalingskort eller smartkort overfor den ønskede tjenesten.PINkoden lagres på en slik måte at det ikke er mulig for tredjepart å lese av PIN-koden direkte fra kortet.
  • Dekode betyr å føre noe som har vært kodet tilbake til den opprinnelige formen.
  • Kilde: www.storenorskeleksikon.no

Legg igjen en kommentar

Du må være innlogget for å kunne legge igjen en kommentar.